Współpraca prawników z przedsiębiorcami

Współpraca prawników z przedsiębiorcami

Według ogólnodostępnych statystyk duża większość polskich przedsiębiorców nie korzysta z specjalistycznych usług prawniczych. W większości firm podstawowe dokumenty przygotowywane są na ogół przez specjalnie wydelegowanych do tych prac wewnętrznych pracowników. Zlecanie czynności prawnych ludziom nie mających dobrego doświadczanie jest niezmiernie niepewne, albowiem źle przygotowana umowa może w ostatecznym rozrachunku sporo kosztować. To właśnie zabezpieczenie się przed potencjalną możliwością pojawienia się tego typu sytuacji jest podstawowym powodem do nawiązania kooperacji z doświadczonym adwokatem, który będzie odpowiadać za wszelkie sprawy formalne w firmie.

Prawnicy kooperujący w stałym ciągu z przedsiębiorstwami mają przeważnie określony zakres uprawnień. Do ich podstawowych obowiązków należy m.in. sporządzanie umów, analiza w odniesieniu prawnym projektów umów a także analiza wszystkich dokumentów spływających do firmy. Dbają oni o poprawność merytoryczną przygotowywanych uchwał, ich fachowa wiedza kluczowa jest przy sporządzaniu opinii prawnych. Szeroka znajomość prawa pomocna jest przy pertraktacjach a także czynnościach przedsądowych. Często nieoceniony jest ich udział w czynnościach egzekucyjnych. One mogą mieć miejsce w każdej firmie. Prawnicy współpracujący na stałe z danymi firmami mają o nich bogatą wiedzę, która pozwala natychmiastowo orientować się w ich aktualnych działaniach. Dzięki takiej wiedzy mogą oni szybko przeprowadzać tak trudne sprawy jak np. przekształcanie, zakładanie czy łączenie spółek, rejestrowanie dowolnych zmian w KRS. Postępowanie naprawcze lub upadłościowe także realizowane są pod ich okiem.

Prawnicy parający się oferowaniem usług prawnych dla firm posiadają ogromną wiedzę z przeróżnych gałęzi prawa. Na pierwszy plan wychodzą tutaj umiejętności z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Istotna jest także znajomość głównych kwestii z obszaru obrotu nieruchomościami czy też ubezpieczeniami stricte społecznymi. Z tego rodzaju sprawami w głównej mierze borykają się właściciele firm.